M.B. 23-2-2011 tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de tandartsen

Note: Ingevoegd door B.S. 2-3-2011

FR   NL  


Ministerieel besluit van 23 februari 2011 tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de tandartsen zoals bedoeld in artikelen 211, par. 2, en 212 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd 14 juli 1994

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I - DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.

HOOFDSTUK II - ERKENNING VAN REPRESENTATIEVE BEROEPSORGANISATIES VAN TANDARTSEN

Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.

HOOFDSTUK III - GETUIGEN

Art. 5.

HOOFDSTUK IV - TOEKENNING LIJSTNUMMERS

Art. 6.

HOOFDSTUK V - KIEZERSLIJST

Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.

HOOFDSTUK VI - STEMVERRICHTINGEN

Art. 11.     Art. 12.     Art. 13.

HOOFDSTUK VII - TELVERRICHTINGEN

Art. 14.     Art. 15.     Art. 16.     Art. 17.     Art. 18.     Art. 19.     Art. 20.

HOOFDSTUK VIII - BEKENDMAKING

Art. 21.

HOOFDSTUK IX - SLOTBEPALING

Art. 22.

FR   NL