K.B. 3-2-2002: vaststelling datum kiezerslijst voor medische verkiezingen 2002

Résumé: Numac tekst: 2002022120 - p. 5486

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 14-2-2002 - Wijzigende numac: 2002022120 - p. 5486

FR   NL  


Koninklijk besluit van 3 februari 2002 houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de medische verkiezingen in 2002 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL