Publié le 29/08/2002
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 55.


Afdeling Vbis.- Vergoeding om zorgaanbod inzake kinesitherapie te wijzigen
Art. 55bis.
01/10/2002 De Koning, kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het Instituut ermee belasten om de kost voortvloeiend uit maatregelen genomen om het aantal kinesitherapeuten te verhogen of te verminderen, ten laste nemen van de begroting inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
01/10/2002 De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de nadere regelen voor de toepassing van dit artikel.


Afdeling Vter. Verhoging van het zorgaanbod in de thuisverpleging

Art. 55ter.

FR   NL   [Affichage pour impression]