d'application à partir du 06/09/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 54.


Afdeling V.- Vergoeding aan de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde
Art. 55.
06/09/1994
  -08/01/2006
De Koning kan, na advies van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen, de voorwaarden en de regels vaststellen volgens welke een vergoeding kan worden toegekend aan de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde.
06/09/1994
  -08/01/2006
Het bedrag van deze vergoeding wordt vastgesteld door de Koning. Deze uitgave wordt aangerekend op de begroting voor administratiekosten van het Instituut en integraal ten laste genomen door de tak geneeskundige verzorging.


Afdeling VI.- Tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor bijzondere modellen van verstrekking of betaling van geneeskundige verzorging

Art. 56.

FR   NL   [Affichage pour impression]