Publié le 14/08/2013
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 269.


Art. 270.
01/01/2014 Opgeheven door: K.B. 19-7-2013 - B.S. 14-8 - ed. 2 - art. 13

Art. 271.

FR   NL   [Affichage pour impression]