K.B. 16-10-1998: termijn waarbinnen en wijze waarop Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu minimale klinische gegevens m.b.t. jaren 1995, 1996 en 1997 aan technische cel meedeelt

Résumé: Papierversie: Pagina UB/514

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: erratum - B.S. 20-4-1999

Numac: 1998022697

FR   NL  


Koninklijk besluit van 16 oktober 1998 houdende uitvoering van artikel 156, derde lid, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de termijn waarbinnen en wijze waarop het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu de minimale klinische gegevens met betrekking tot de jaren 1995, 1996 en 1997 aan de technische cel meedeelt

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.

FR   NL