K.B. 18-10-2001: uitvoering art. 156, § 3, van de wet 29-4-1996 (sociale bepalingen)

Résumé: Papierversie: Pagina UB/779

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 4-12-2001

FR   NL  


Koninklijk besluit van 18 oktober 2001 tot uitvoering van artikel 156, § 3, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL