Publié le 24/08/1988
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 5 mei 1988 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag
Art. 2.
01/01/1987 De beschikbare middelen ingeschreven bij het Fonds voor het herstel van het financieel evenwicht van de sociale zekerheid bij de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgisch Vlag, respectievelijk door de koninklijke besluiten nr. 36 van 30 maart 1982 en nr. 129 van 30 december 1982 tot instelling voor de loon- en weddetrekkenden van de openbare en van de privé-sector, van een bijzondere bijdrage ten laste van de alleenstaanden en van de gezinnen zonder kinderen, en door het koninklijk besluit nr. 158 van 30 december 1982 tot instelling van een inhouding op een gedeelte van het vakantiegeld van de werknemers, worden toegekend voor het jaar 1987 aan het stelsel van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, beheerd door deze instelling.


Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]