M.B. 4-7-2005: subsidie toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor 2005

Résumé: Papierversie: Pagina UB/1298

Note: Tekst met volledige historiek
Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 15-7-2005

FR   NL  


Ministerieel besluit van 4 juli 2005 houdende vaststelling van de subsidie toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2005

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 15/07/2005

FR   NL