K.B. van 27-1-2008 tot vaststelling van het budget inzake farmaceutische specialiteiten

Résumé: Papieren versie: pagina UB/1614-1

Note: Tekst met volledige historiek
Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 18-3-2008

FR   NL  


Koninklijk besluit van 27 januari 2008 tot vaststelling van het globaal budget in 2007 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
msg_kdoc_complet28/03/2008

FR   NL