K.B. 21-4-2007: bedrag voor vergoeding aan stagemeesters van kandidaat algemeen tandartsen

Résumé: Papierversie: Pagina UB/1512

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 18-5-2007 - ed. 2

FR   NL  


Koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding aan de stagemeesters van kandidaat algemeen tandartsen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL