M.B. 7-2-2007: aanduiding alendronaten als therapeutische klasse farmaceutische specialiteiten waarvoor voorafgaande machtiging niet meer vereist is en tot vaststelling minimumpercentage van daling vergoedingsbasis van betrokken specialiteiten om te worden ingeschreven in hoofdstuk I van de lijst, gevoegd bij KB 21-12-2001 tot vaststelling procedures, termijnen en voorwaarden in kosten farmaceutische specialiteiten

Résumé: Papierversie: Pagina UB/1467

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 16-2-2007

FR   NL  


Ministerieel besluit van 7 februari 2007 tot aanduiding van de alendronaten als therapeutische klasse van farmaceutische specialiteiten waarvoor een voorafgaande machtiging niet meer vereist is en tot vaststelling van het minimumpercentage van de daling van de vergoedingsbasis van de betrokken specialiteiten om te worden ingeschreven in hoofdstuk I van de lijst, gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 01/03/2007

FR   NL