Publié le 07/03/2006
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 68.


Afdeling X.- Erkenningsraden

A. Erkenningsraad voor kinesitherapeuten : Opgeheven door: K.B. 10-2-06 - B.S. 7-3
Art. 69.
17/03/2006 Opgeheven door: K.B. 10-2-06 - B.S. 7-3 - ed. 1


Art. 70.

FR   NL   [Affichage pour impression]