K.B. 22-4-2019 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20-11-2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11-12-2017 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de federale

Note: Tekst ingevoegd door: B.S. 9-5-2019 - ed. 1

FR   NL  


Koninklijk besluit van 22 april 2019 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL