K.B. 6-3-2007: instelling van regeling sociale voordelen voor sommige geneesheren

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 18-2-2020 - Wijzigende numac: 2020040281

FR   NL  


Koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 5bis.     Art. 6.     Art. 7.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 101/01/2017
Annexe 201/01/2017
Annexe 20/03/2007
  "   "  11/12/2009

FR   NL