Publié le 23/09/2015
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 18 september 2015 tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1.
01/10/2015 In dit besluit wordt verstaan onder "gecoördineerde wet van 14 juli 1994", de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]