K.B. 2-6-2006: tot vaststelling voorwaarden waaronder Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing art. 56, § 2, eerste lid, 2°, voor experimentele adjuvante behandeling van borstkanker d.m.v. farmaceutische specialiteit Herceptin

Résumé: Papierversie: Pagina UB/1370

Note: Tekst met volledige Historiek
Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 9-6-2006 - ed. 2

FR   NL  


Koninklijk besluit van 2 juni 2006 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 2°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de experimentele adjuvante behandeling van borstkanker door middel van de farmaceutische specialiteit Herceptin

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.

FR   NL