Publié le 31/07/1996
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 321.


Afdeling III.- Terugvordering van de ten onrechte betaalde prestaties
Art. 322.
10/08/1996 Met het oog op de toepassing van artikel 164 van de gecoördineerde wet, verwittigt het Instituut de verzekeringsinstellingen, binnen de vijftien dagen als het klacht heeft ingediend bij het gerecht of een dossier aan de procureur des Konings heeft gezonden in verband met vergissingen of bedrog vanwege een zorgverlener.
10/08/1996 Daartoe deelt het Instituut de volgende gegevens mee: identiteit van de zorgverlener, aard van de vergissingen die werden of van het bedrog dat werd vastgesteld, benevens het tijdvak waarop de vaststellingen slaan. Zodra het daarover is ingelicht, deelt het mede het gevolg dat de procureur des Konings aan de zaak heeft gegeven en, in voorkomend geval, een afschrift van het strafdossier en de datum waarop de zaak zal voorkomen.


Art. 323.

FR   NL   [Affichage pour impression]