Wet 27-4-2005: gezondheidswet

Résumé: Papier versie: pagina 240

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd laatst gewijzigd door: B.S. 30-12-2020 - ed. 1 - Wijzigende numac: 2020044541

FR   NL  


Wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (1)

Table des Matières du document

TITEL II. - WIJZIGING VAN DE WET BETREFFENDE DE VERPLICHTE VERZEKERING GENEESKUNDIGE VERZORGING EN UITKERINGEN, GECOORDINEERD OP 14 JULI 1994 BUITEN DIE MET BETREKKING TOT HET GENEESMIDDELENBELEID

HOOFDSTUK IV. - DIVERSE BEPALINGEN

Art. 17.

TITEL IV. - BEHEERSING VAN DE BEGROTINGSDOELSTELLING 2005 VAN DE ZIEKTEVERZEKERING

Art. 58.     Art. 68.     Art. 69.

FR   NL