K.B. 24-9-2003: toekenning tegemoetkoming voor tijdelijke en experimentele projecten m.b.t. de tandverzorging bij kinderen die in kansarmoede leven

Résumé: Papierversie: Pagina UB/1068

Note: Tekst met volledige historiek
Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 30-9-2003 - ed. 2

FR   NL  


Koninklijk besluit van 24 september 2003 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden toegekend in het kader van tijdelijke en experimentele projecten met betrekking tot de tandverzorging bij kinderen die in kansarmoede leven

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.

FR   NL