Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten
Artikel 1.
03/12/1966 In de centrale diensten is de bij artikel 43, § 6 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, bedoelde chef van de afdeling alleen de hoge ambtenaar die, ten aanzien van de overheid waaronder hij ressorteert, rechtstreeks verantwoordelijk is voor de eenheid in de administratieve rechtspraak.
03/12/1966 Indien de tweetaligheid van de chef niet bewezen is aan de hand van de bij artikel 43, § 3, derde lid, van bovenvermelde wetten voorgeschreven bewijzen, wordt hem een tweetalig adjunct toegevoegd, onder de bij dit besluit gestelde voorwaarden en na oproep tot de kandidaten.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]