K.B. 26-4-2007: uitvoering art. 3, § 1, 2°, van K.B. nr 143 30-12-1982

Résumé: Papierversie: UB/1518

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd laatst aangepast door het B.S. 4-2-2010

FR   NL  


Koninklijk besluit van 26 april 2007 tot uitvoering van artikel 3, § 1, 2°, van het koninklijk besluit nr 143 van 30 december 1982 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor verstrekkingen van klinische biologie

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL