K.B. 2-3-1998: vaststelling datum kiezerslijst voor de medische verkiezingen

Résumé: Numac tekst: 1998022156 - p. 5892

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 5-3-1998 - Wijzigende numac: 1998022156 - p. 5892

FR   NL  


Koninklijk besluit van 2 maart 1998 houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de medische verkiezingen wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL