K.B. 10-6-1996: vastlegging normatieve verdeelsleutel ter opsplitsing van globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling voor jaren 1995, 1996 en 1997

Résumé: Om de volledige tekst van dit document te zien klik bij de kolom "VAN TOEPASSING OP" op de datum

Papierversie: Pagina UB/351

Note: geen historiek

Tekst bijgewerkt tot: K.B. 11-3-1998 - B.S. 10-4-1998

Numac: 1996022375

FR   NL  


Koninklijk besluit van 10 juni 1996 tot vastlegging van de nomatieve verdeelsleutel ter opsplitsing van de globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling van de verzekering voor geneeskundige verzorging onder de verzekeringsinstellingen voor de jaren 1995, 1996 en 1997

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 13/08/1996
13/08/1996

FR   NL