K.B. 5-8-2006: vaststelling voor sommige geneesheren te storten jaarslijkse bijdrage voor 2006 en tot aanapssing basisbedragen rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in KB 31-3-1983 tot instelling van regeling sociale voordelen voor sommige geneesheren

Résumé: Numac tekst: 2006022880 - p. 47405

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 18-9-2006 - Wijzigende numac: 2006022880 - p. 47405

FR   NL  


Koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2006 en tot aanpassing van de basisbedragen van de rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in het koninklijk besluit van 31 maart 1983 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

FR   NL