Publié le 07/07/2004
   

FR   NL  

Bijlage bij het Koninklijk besluit van 22 juni 2004 tot goedkeuring van het Huishoudelijk Reglement van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen

Art. 8.


Secretariaat en notulen
Art. 9.
07/07/2004 Een secretaris en een adjunct-secretaris worden aangewezen door de leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging.
07/07/2004 Het Secretariaat is belast met de reservering van de vergaderzalen, de verzending van de uitnodigingen per brief en per e-mail, alle aspecten met betrekking tot de praktische organisatie van de vergadering en het opstellen van de notulen ervan : die worden zo snel mogelijk en in principe voor de vergadering die volgt op die waarover de notulen gaan, in het Frans en in het Nederlands, aan de werkende en plaatsvervangende leden opgestuurd.


Art. 10.

FR   NL   [Affichage pour impression]