Publié le 24/08/2000
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 43.


Art. 43bis.
01/07/2000 Wanneer de gerechtigde, volledig gecontroleerd werkloze of bruggepensioneerde, het werk hervat heeft na 30 juni 2000 en hij minstens 45 jaar oud was op het moment van de hervatting van het werk, wordt het vroegere loon, voorafgaand aan het loon verdiend uit de hervatte activiteit, in aanmerking genomen voor zover dit hoger is dan het laatst vermelde loon.

Art. 43ter.

FR   NL   [Affichage pour impression]