K.B. 13-2-1998: uitvoering van art. 64

Résumé: Om praktische redenen, werd dit besluit ingegeven ZONDER VOLLEDIGE HISTORIEK. Alle artiekelen werden ingevoerd met dezelfde toepassingdatum d.w.z.: de laatste toepassingsdatum van deze tekst op het ogenblik van de invoering in docleg. Om de echte toepassingsdatum te zien, moet u op het GROENE UITROEPTEKEN klikken. Daar waar geen uitroepteken staat, is de tekst van toepassing 10 dagen na datum van publicatie. Zodra de tekst die in docleg is ingevoerd, wordt gewijzigd of vervangen, vindt u de informatie over de toepassingsdatum ook terug door op de GROENE BOL te klikken.

Papierversie: Pagina UB/467

Note: Historiek vanaf 29-8-2001

Tekst bijgewerkt tot: K.B. 10-8-2001 - B.S. 1-9-2001

Numac: 1998022169

FR   NL  


Koninklijk besluit van 13 februari 1998 tot uitvoering van artikel 64 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

Artikel 1 .     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 5bis.     Art. 5ter.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.

FR   NL