Publié le 16/02/1980
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 13 februari 1980 tot vaststelling van het percentage van het bedrag der inkomsten van de ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen

Afdeling I - Administratiekosten van de verzekeringsinstellingen voor de verzekering voor geneeskundige verzorging
Artikel 1.
23/01/1995 De administratiekosten voor alle verzekeringsinstellingen samen mogen niet meer belopen van 6,54 pct. van de inkomsten, bestemd voor de verzekering inzake geneeskundige verzorging, bedoeld in artikel 125, § 1, eerste lid, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering; die inkomsten hebben, op een globale wijze, betrekking op het algemeen stelsel van de werknemers en op dat van de zelfstandigen.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]