Koninklijk besluit van 13 februari 1980 tot vaststelling van het percentage van het bedrag der inkomsten van de ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen

Art. 8

[Koninklijk besluit 13/02/1980 - B.S. 16/02/1980 Invoeging] Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad ...
      d'application partir du 23/01/1995