Publié le 21/01/1960
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 7 januari 1960 ter uitvoering van artikel 2bis van de besluitwet van 10 januari 1945, betreffende de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden

Art. 2.


Art. 3.
01/09/1996 Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1960.

FR   NL   [Affichage pour impression]