Publié le 24/02/1973
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 25 januari 1973 tot vaststelling van de bijdragen verschuldigd door de personen die toegelaten zijn tot de voortgezette verzekering binnen het raam van de ziekte- en invaliditeitsverzekering ten voordele van de zelfstandigen

Artikel 1.


Art. 2.
24/02/1973 Artikel 1 van dit besluit vindt analoge toepassing wat de bijdragen betreft verschuldigd door de personen toegelaten tot de voortgezette verzekering binnen het raam van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]