Publié le 10/11/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 2003 betreffende het statuut van de managementfuncties van administrateur-generaal en adjunct adminstrateur-generaal van de openbare instellingen van sociale zekerheid

Art. 5.


Art. 6.
13/03/2003 In het koninkijk besluit van 24 januari 2002 houdende vaststelling van het statuut van het personeel van de openbare instellingen van sociale zekerheid wordt een artikel 2bis ingevoegd, luidende:
13/03/2003 "Art. 2bis. Voor de houders van een managementfunctie van administrateur-generaal en adjunct administrateur-generaal wordt het statuut bepaald door het koninklijk besluit van ... betreffende het statuut van de managementfuncties van administrateur-generaal en adjunct administrateur-generaal van de openbare instellingen van sociale zekerheid."

Art. 7.

FR   NL   [Affichage pour impression]