Publié le 26/06/2009
   

FR   NL  

Besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij

Art. 12ter


Art. 12quater
01/07/2009 Ingevoegd bij: Wet(prog)(1) 17-6-09 - B.S. 26-6 - ed. 2

Art. 12quinquies

FR   NL   [Affichage pour impression]