Besluitwet 7-2-1945: maatschappelijke veiligheid van zeelieden ter koopvaardij

Résumé: Numac tekst: 1945020701 - p. 838

Om praktische redenen, werd dit besluit ingegeven ZONDER VOLLEDIGE HISTORIEK. Alle artiekelen werden ingevoerd met dezelfde toepassingdatum d.w.z.: de laatste toepassingsdatum van deze tekst op het ogenblik van de invoering in docleg. Om de echte toepassingsdatum te zien, moet u op het GROENE UITROEPTEKEN klikken. Daar waar geen uitroepteken staat, is de tekst van toepassing 10 dagen na datum van publicatie. Zodra de tekst die in docleg is ingevoerd, wordt gewijzigd of vervangen, vindt u de informatie over de toepassingsdatum ook terug door op de GROENE BOL te klikken.

Note: Historiek vanaf 1-1-2009

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 30-3-2012 - ed. 3

Numac: 1945020701

FR   NL  


Besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 1bis.     Art. 2.     Art. 2bis.     Art. 2ter.     Art. 2quater.     Art. 2quinquies     Art. 2sexies     Art. 2septies     Art. 2octies     Art. 2novies     Art. 2decies.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.     Art. 11bis.     Art. 12.     Art. 12bis.     Art. 12ter     Art. 12quater     Art. 12quinquies     Art. 13.

FR   NL