Besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij

Art. 1bis

[Besluitwet 17/06/2009 - B.S. 26/06/2009 éd.2 p.43980 art.23 Invoeging] Art. 1bis.
      d'application à partir du 01/07/2009