Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 52quinquies.

[Verordening 16/04/1997 - B.S. 25/11/2004 éd.1 p.77813 art.8 Vervanging] § 1. Het gederfde loon, dat in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van ...
      d'application ŕ partir du 25/07/2004