Publié le 31/07/1996
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 81.


C. Erkenningsraad voor bandagisten
Art. 82.
10/08/1996 De Erkenningsraad voor bandagisten is samengesteld uit:
10/08/1996 de voorzitter;
10/08/1996 zes werkende en zes plaatsvervangende leden, door de Minister gekozen uit de kandidaten die, in dubbel aantal van dat der toe te wijzen mandaten, worden voorgedragen door de representatieve organisaties van bandagisten;
10/08/1996 één werkend en één plaatsvervangend lid, aangewezen door de Minister;
10/08/1996 één werkend en één plaatsvervangend lid, aangewezen door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft.


Art. 83.

FR   NL   [Affichage pour impression]