d'application à partir du 01/07/2009
   

FR   NL  

Wet van 25 februari 1964 houdende inrichting van een pool van de zeelieden ter koopvaardij

Art. 2.


Art. 3.
01/07/2009 Opgeheven bij: wet(prog) 17-6-09 - B.S. 26-6 - ed. 2 - art. 17

Art. 3bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]