Publié le 23/09/2015
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 18 september 2015 tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling

Art. 14.


Art. 15.
01/10/2015 De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

FR   NL   [Affichage pour impression]