Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 50.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] § 1. De betrekkingen tussen de representatieve beroepsorganisaties van het geneesherenkorps ...
      d'application ā partir du 06/09/1994

[Wet 17/07/2015 - B.S. 17/08/2015 p.52852 art.10 Opheffing] § 5. <:M>Opgeheven door: Wet (div) 17-7-15 - B.S. 17-8 - art. 10<:m>
      d'application ā partir du 27/08/2015