Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 50.

[Wet 11/08/2017 - B.S. 28/08/2017 p.81287 art.36 Vervanging] <:W>Wanneer een nieuw akkoord wordt afgesloten of een nieuw in <:C 1>artikel 51, ...
      d'application Ó partir du 07/09/2017