Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 50.

[Wet 20/12/1995 - B.S. 23/12/1995 Invoeging] De akkoorden tussen geneesheren en ziekenfondsen kunnen ook een ...
      d'application Ó partir du 02/01/1996

[Wet 10/12/1997 - B.S. 29/01/1998 Wijziging] De akkoorden kunnen ook een forfaitaire tegemoetkoming van de verplichte verzekering ...
      d'application Ó partir du 08/02/1998

[Wet 11/08/2017 - B.S. 28/08/2017 p.81288 art.36 Wijziging] De akkoorden kunnen ook een forfaitaire tegemoetkoming van de verplichte verzekering ...
      d'application Ó partir du 07/09/2017