Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 50.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] § 1. De betrekkingen tussen de representatieve beroepsorganisaties van het geneesherenkorps ...
      d'application ā partir du 06/09/1994

[Wet 22/08/2002 - B.S. 10/09/2002 Wijziging] De beslissingen worden genomen bij drievierde meerderheid zowel van de leden die ...
      d'application ā partir du 10/09/2002

[Wet 11/08/2017 - B.S. 28/08/2017 p.81289 art.43 Wijziging] De beslissingen worden genomen bij drievierde meerderheid zowel van de leden die ...
      d'application ā partir du 07/09/2017
      Note: Wijziging enkel in NL