Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 135.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] De Koning omschrijft de in <:C 1>artikel 32, eerste lid, 6░<:c>, ...
      d'application Ó partir du 06/09/1994