Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 77bis.


(En vigueur le: 01/01/2002 - )

est cité par: