Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 77bis.

[B.S. 01/09/2001 Invoeging] Art. 77bis.
      d'application Ó partir du 01/01/2002