d'application à partir du 01/01/2002
   

FR   NL  

Wet van 25 februari 1964 houdende inrichting van een pool van de zeelieden ter koopvaardij

Art. 11.


Art. 12.
P 01/01/2002
  -30/06/2009
§ 1. Alle bepalingen van boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII, zijn toepasselijk op de bij deze wet bepaalde misdrijven.
P 01/01/2002
  -30/06/2009
§ 2. Artikel 85 van voormeld wetboek is toepasselijk op de in deze wet bepaalde misdrijven zonder dat het bedrag van de geldboete lager mag zijn dan 40 pct. van het bij deze wet bepaalde minimumbedrag.

Art. 13.

FR   NL   [Affichage pour impression]