Publié le 28/08/2017
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 148.


Art. 149.
07/09/2017 De beslissingen van de artsen-inspecteurs over de staat van arbeidsongeschiktheid worden aan de gerechtigde en de adviserend-arts de dag zelf ter kennis gebracht. Die beslissingen zijn onmiddellijk uitvoerbaar.
07/09/2017 Die artsen-inspecteurs delen aan de Geneeskundige raad voor invaliditeit de gegevens over de arbeidsongeschiktheid mee. Het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen stelt, op advies van de Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, de inhoud van deze gegevens, evenals de nadere regels en de termijn waarbinnen deze gegevens aan de Geneeskundige raad voor invaliditeit moeten worden meegedeeld, vast.

Art. 150.

FR   NL   [Affichage pour impression]