Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 116bis.

[B.S. 29/08/2002 Invoeging] Art. 116bis.
      d'application Ó partir du ?


[29/12/2014 vig.08/01/2015]

Art. 116bis wordt Art. 116/5: Wet (prog) 19-12-14 - B.S. 29-12 - ed. 2 - art. 165. Om deze tekst te lezen klikt U op de datum van toepassing in de tabel van bijgevoegde bestanden